Exquando gebruikt cookies op deze website om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van cookies, kunt u raadplegen Cookies policy. Door verder te bladeren of onze site te gebruiken zonder cookies te hebben geaccepteerd of geweigerd, worden alleen cookies gebruikt die essentieel zijn voor het browsen op onze website. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te accepteren of het gebruik ervan aan te passen. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen via het pictogram cookie
Accepteren
Configuratie
Afwijzen
cookie
Configurez les cookies / Cookies configuration / Cookies configuratie

(FR) Les cookies fonctionnels sont essentiels pour le fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Pour améliorer votre expérience, d'autres cookies sont utilisés. Vous pouvez choisir de les désactiver. Ils restent modifiables à tout moment via cette fenêtre.

(EN) Functional cookies are essential for the operation of the website and cannot be deactivated. To improve your experience, other cookies are used. You can choose to turn them off. They can be modified at any time via this window.

(NL) Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd. Om uw ervaring te verbeteren, worden andere cookies gebruikt. U kunt ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd via dit venster.

Cookies fonctionnels / Functional cookies / Functionele cookies
Cookies d'analyse et de marketing / Analysis and marketing cookies / Analyse- en marketingcookies
En savoir plus sur la politique d'usage des cookies / Learn more about the use of cookies policy / Meer informatie over het gebruik van het cookiebeleid
Sauvegarder / Save / Sparen

Over ons

Wij bouwen een wereld waarin iedereen toegang heeft tot adequate en betrouwbare informatie

Onze filosofie

De transformatiecirkel van Exquando vertrekt vanuit een duidelijk principe: het succes van een transformatieproject hangt af van iedereen die eraan meewerkt of betrokken is bij het uiteindelijke resultaat.

De realiteit toont immers aan dat vooruitgang steunt op goede beslissingen die voortvloeien uit een vertrouwensband. Dat vertrouwen is dan weer het gevolg van de gedeelde waarden en het samenwerkingspact van een team dat zijn doel wil bereiken.

De machine dwingt de mens om zich te specialiseren in het menselijke

Le Grand Espoir du XXe siècle (1971)
Jean Joseph Hubert Fourastié

Van machines tot netwerken en applicaties … Ik had het allemaal voorbij zien komen en was ervan overtuigd dat het recht op informatie de volgende stap was. Met de oprichting van Exquando wilde ik een nieuw dienstenaanbod creëren voor bedrijven. Ik wilde hen helpen om hun personeel toegang te geven tot adequate en betrouwbare informatie. Ik geloof immers sterk dat de juiste informatie leidt tot betere beslissingen. Maar informatie legt evengoed tal van verbanden, en die bouwen dan weer een betere wereld.
Marc Ansoult
Oprichter en Managing Director

Onze waarden

 • Wij hechten belang aan ontwikkeling en welzijn
 • Wij vinden diversiteit een bijzondere verrijking
 • Wij moedigen iedereen aan om openhartig te spreken en vriendelijk te zijn in de omgang met anderen
 • Wij waken voortdurend over de tevredenheid van onze klanten
 • Wij hebben een positieve ingesteldheid en doen graag wat we doen

Exquando draagt zijn bedrijfswaarden hoog in het vaandel. We maken er dan ook een erezaak van om dag na dag te handelen volgens deze waarden in de omgang met onze klanten en medewerkers.

Ethiek en Kwaliteitscharter

Bij Exquando staan klant- en medewerkerstevredenheid centraal. Om diensten te leveren die voldoen aan onze contractuele verplichtingen, verbinden we ons ertoe om :

 • Ons kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en voldoen aan de toepasselijke eisen
 • Onze klanten consultants te leveren die over de nodige certificeringen en/of ervaring beschikken om de aan ons toevertrouwde opdrachten op het gebied van informatiebeheer en governance met succes uit te voeren
 • Integriteit en intellectuele eerlijkheid te tonen
 • De vertrouwelijkheid en bescherming garanderen van de informatie die ons tijdens ons werk ter beschikking wordt gesteld
 • Voldoen aan de wetgeving die van kracht is in de landen waar we actief zijn
 • Niet discrimineren op grond van onder andere geslacht, ras, leeftijd, religie, handicap, nationaliteit of seksuele geaardheid

Onze troeven

 • Wij werken onafhankelijk van systemen voor informatiemanagement en garanderen dus een objectief standpunt bij het kiezen van een tool
 • Onze consultants kunnen uiteraard bogen op een uitgebreide expertise, maar ze zijn in de eerste plaats gepassioneerd door informatiemanagement en zetten zich met hart en ziel in voor hun vak
 • Onze gedetacheerde consultants staan voortdurend met elkaar in verbinding en kunnen altijd een beroep doen op onze experts en serviceteams
 • Wij hechten veel belang aan de complementariteit van onze teams. Exquando heeft oog voor het evenwicht tussen zijn medewerkers, maar vindt het evengoed belangrijk om aansluiting te vinden bij de bedrijfscultuur van zijn klanten.

Ons team

We hebben een team van mannen en vrouwen met uiteenlopende profielen en achtergronden samengesteld.
Die diversiteit is onze grootste troef.

Ons multidisciplinaire team telt experts in informatiewetenschappen en -technologieën, documentalisten, archivarissen, businessanalisten en projectleiders.

Ze bieden specifieke vaardigheden en een uitgebreide technische kennis, maar streven in de eerste plaats een optimale dienstverlening na. Al onze medewerkers zijn opgeleid om te luisteren naar de behoeften van de klant, inzicht te krijgen in zijn wensen en de onderlinge samenwerking en uitwisseling te bevorderen.

Marc Ansoult
Managing Director
Sabine Boël
Chief Operating Officer
Hélène Saulière
Customer Success Manager
Virginie Truyen
Delivery Unit & QA Manager
Marine Koch
HR & Administration Manager
Gabriela Aguado
Office & Delivery Unit Manager
Muriel Mérat
Talent Acquisition Manager
Catherine Regniers
Finance Manager